Als de kostprijs van activiteiten niet binnen jouw mogelijkheden ligt,

neem dan contact op met Els Schuerman: 0476 288 416 of  els@zee-en.be.

Dit geldt enkel voor de activiteiten i.s.m. vzw D.O.O.S. zoals koekoekKARTON, de jongerenstages en -workshops, Open Atelier, Meditatie- & Crea-avond ...